Zkoušky mechanických vlastností kovů

Naše zkušební systémy jsou navrženy tak, aby vydržely desítky let. Vaše investice do strojů skupiny LABORTECH bude zárukou, že budou splňovat průmyslové standardy. Ve většině případů se kovy testují podle konkrétních norem. V normách jsou uvedeny zkušební postupy, principy zkušebních zařízení, průběh zkoušení, ale i např. geometrie vzorků.  Níže naleznete možné možné kombinace zkušebních strojů LABTEST, které se využívají pro různé typy zkoušek dle daných norem. Za vytváření a udržování norem jsou odpovědné státy a různé národní a mezinárodní organizace.

Při zkouškách mechanických vlastností, jinak také mechanických zkouškách, se posuzuje chování materiálu při jeho zatížení vnějšími silami. Posuzovanými vlastnostmi jsou zejména:

pevnost, čímž se rozumí odolnost materiálu proti porušení soudržnosti při jeho zatížení vnějšími silami
tvrdost, čímž se rozumí odolnost materiálu proti deformaci jeho povrchových vrstev působením vnějších sil
houževnatost, čímž se rozumí odolnost materiálu proti porušení při jeho deformování vnějšími silami
pružnost, čímž se rozumí schopnost materiálu vracet se do původního tvaru a rozměrů po ukončení působení vnějších sil.

Zkoušky mechanických vlastností jsou podle průběhu zkušebního zatížení označovány jako:

statické, při kterých se zatížení zvětšuje pozvolně
dynamické, při kterých zatížení působí náhle nebo proměnlivě.

Při zkouškách tvrdosti může být užito statického i dynamického zatížení a proto jsou zpravidla popisovány jako
zvláštní druh zkoušek.
Protože strojírenské součásti mohou být při provozu vystaveny různým teplotám, provádějí se mechanické
zkoušky materiálu:
za normálních teplot, tj. při teplotě 20 °C,  za zvýšených teplot a za nízkých teplot.