Testování normalizovaných kovových materiálů

Nedestruktivní a destruktivní zkoušení kovových normalizovaných materiálů zkoumá jejich mechanické zatížení, a to až do úplné nebo jen částešné deformace. Destruktivní a nedestruktivní testy mohou probíhat za různých podmínek prostředí.

testování kovových materiálů

Námi vyráběné zkušební systémy pomahájí zjistit na základě nejrůznšjších metod mechanických zkoušek, různé charakteristiky kovových materiálů, a to díky přesným a spolehlivým výsledkům testů dle mezinárodních standardizovaných testovacích norem.

Při používání kovových dílů ve svých výrobcích či projektech potřebujete mít jistotu, že jsou bezpečné a spolehlivé a že splňují přísné závazné normy. S pomocí zkušebních strojů od firmy LABORTECH při zkoušení kovů můžete určit a zhodnotit vlastnosti vašich kovových dílů a vzorků a zjistit tak jejich bezpečnost, spolehlivost a soulad s předpisy.

Nejběžnější zkušební metody testování kovových materiálů:

Statické zkoušky v tahu, tlaku, krutu, střihu, ohybu

Zkoušky rázem – Rázová kladiva

Testování podle norem:

EN ISO 6892-1

EN ISO 6892-1 is one of the most commonly adopted testing standards for the tensile testing of metallic materials at ambient temperature. The most recent version of this standard was released in 2016 and describes three different test methods:

Standardizované vzorky - test

Method A1, Method A2, and Method B. ISO 6892-1 is similar but not equivalent to ASTM E8/E8M. This guide is designed to introduce you to the basic elements of an ISO 6892-1 tensile test and will provide an overview of the materials testing equipment, software, and tensile specimens needed. However, anyone planning to conduct testing should not consider this guide an adequate substitute for reading the full standard.

Více informací…

API5L & ISO 3183

Tab Content goes here

ASTM F2516
ASTM A370
ASTM-D143