ZKUŠEBNÍ STROJE CREEP S NÍZKOOTÁČKOVÝM AC POHONEM A CHLADÍCÍ KOMOROU

Elektromechanické zkušební stroje řady C.3 ve vertikálním čtyřsloupové provedení do 500kN udržující stále zatížení pomocí centrálního zatěžovacího mechanismu tvořeného centrálním kuličkovým šroubem a speciálním uložením přesné cykloidní převodovky s integrovaným AC servopohonem. Tyto stroje jsou určeny pro provádění dlouhodobé nízko cyklové únavy v I. kvadrantu až do frekvence 2 Hz, stanovení šíření trhliny, tečení, relaxace napětí v materiálu, korozní odolnosti atd.

Hlavní výhody a vlastnosti:

  • Robustní vertikální čtyřsloupový rám s vysokou tuhostí, souosostí, odolností, životností a bezúdržbovým provozem.
  • Tyto stroje jsou určeny pro provádění dlouhodobé nízkocyklové únavy v I. nebo III. kvadrantu až do frekvence 2 Hz, stanovení šíření trhliny, tečení, relaxace napětí materiálu, korozní odolnosti atd.
  • Konstrukce stroje v souladu s EN ISO 204, ASTM E 292 a ASTM E139.
  • Měřící a řídící elektronika EDCi a speciální lineární servo-pohon.
  • Třída přesnosti 1 dle EN ISO 7500-1 v rozsahu 0,3 až 100 % jmenovitého zatížení.
  • Příprava pro připojení vysokoteplotních pecí a komor včetně řízení a dalšího příslušenství.

 

Download:

Další informace:

rtrtrt

Kontaktujte nás: