Zkušební software

Nabídka našich zkušebních softwarů pokrývá všechny oblasti zkoušení mechanických vlastností materiálů od zkoušek pevnosti v tahu, tlaku, ohybu nebo krutu přes zkoušky tvrdosti či rázové houževnatosti, dynamické a cyklické zkoušky až ke speciálním zkouškám dle požadavků zákazníka.

Zkušební software …

…na všechny typy testů máme mozek.

Víme jak kreativně ovládat…

Námi nabízené zkušební software jsou modulární, tzn. základní verzi každého softwaru lze postupně rozšiřovat pomocí příslušných kompatibilních modulů. Jednotlivé moduly vždy odpovídají konkrétním technickým normám pro daný typ zkoušky.