Contact

C. 5 – ZKUŠEBNÍ STROJE CREEP PRO QUASI – DYNAMICKÉ CYKLICKÉ TESTOVÁNÍ

Elektromechanické zkušební stroje řady C.5 ve vertikálním stojanovém provedení do 250kN určené pro quasi – dynamické cyklické testování a dlouhodobé zkoušky. Stálé přesné zatížení s možností cyklování do frekvence 2Hz je zajištěno pomocí centrálního zatěžovacího mechanismu tvořeného centrálním kuličkovým šroubem a speciálním uložením přesné cykloidní převodovky s integrovaným AC servo pohonem. Tyto stroje jsou vhodné pro klasické i pokročilé testy tečení, relaxace napětí v materiálu atd. při konstantní homogenní teplotě ve vysokoteplotní peci se spolehlivou deklaraci výsledků i po 10 000 hodinách nepřetržitého zatěžování. které vyžaduje maximální přesnost řízení síly a axiálního vyrovnání.


MEZERA

Klíčové vlastnosti řady C.5

Přesnost, souosost a životnost, to jsou parametry ve standardu

MEZERA

 • Elektromechanický stroj na testování tečení materiálů za okolních a vysokoteplotních podmínek
 • Typy zkoušek: únavové zkoušky v rozsahu přes nulu (I a III kvadrant), Creepová zkouška pomalými rychlostmi, tažnost a relaxační testy, klasické zkoušky tečení, modelování přetvoření, zkoušky růstu a rozšiřování trhlin, stanovení vodíkové křehkosti, testy s plynulou regulací síly a teploty  
 • Typy zkušebních norem: EN 2002-005, ISO 204, ASTM E1457, ASTM E139,  ASTM F519, ASTM G129
 • S tímto zkušebním strojem lze také provádět krátkodobé zkoušky v tahu, tlaku a ohybu
 • Libovolná aplikace zatížení s řízenou silou.
 • Vertikální stojanové provedení s vysokou tuhostí, zaručenou mechanickou souosostí, životností a možností  provádění dlouhodobé nízko cyklové únavy z I. do III. kvadrantu (přes “0”)
 • Zatěžování pomocí bez vůlového kuličkového šroubu a speciálním uložením přesné cykloidní převodovky s integrovaným AC servopohonem s dobou zátěže více jak 10 000 hodin.
 • Konstrukce stroje v souladu definovaná pro zkoušení s EN 2002-005, ISO 204, ASTM E1457, ASTM E139,  ASTM F519, ASTM G129, EN ISO 204, ASTM E 292
 • Odolné vibrační podložky pro zamezení přenosu vibrací.
 • Automatické ukončení testu po přetržení vzorků s možností nastavení kritéria.
 • Třída přesnosti 1 dle ISO 7500-1 – 0,3 až 100% jmenovitého zatížení.
 • Příprava příčníku pro osový systém BENTROT dle ASTM E1012.
 • Tichý a přesný AC servo pohon s nízkou hlučností,  velkým rozlišením s možností řízení v silové a poziční smyčce.
 • Stroje firmy LABORTECH na základě své koncepce a konstrukce odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a normám: EN ISO 12100:2011, EN ISO 14120:2017, EN ISO 60204-1 ed.3,  EN ISO 13850:2017, EN 61000-6-2 ed. 3, EN 614-1+A1:2009 atd.
 • Automatická identifikace snímačů pracující v třídě přesnosti dle EN ISO 7500-1, ASTM E4 s možností linearizace.
 • Řízení stroje je prováděno měřící a řídící elektronikou řady EDCi se vzorkovací frekvencí 2,5 nebo 10 kHz. Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 250.000 dílků (20 ms).Připojení k PC – Ethernet 10/100 Mbit, USB 2.0.
 • Kompletní vyhodnocení a řízení zkoušky zabezpečuje software pro testování materiálů Test&Motion.
 • Ovládání a diagnostika stroje pomocí dálkového ovládače RMCi s LCD displejem.
 • Souosost nastavena podle dle normy ASTM E1012.
 • Křížové břity přispívají k axiálnímu vyrovnání podle požadavků ISO 204, ASTM E292, ASTM E139 a NADCAP.
 • Systém nastaven jednotkou BENTROD – vyhodnocení a optimalizace soustředné i hranové korekce souososti.
 • Vyrovnání souososti systémem CEDEROD
 • Speciální topné spirály pro dlouhodobé zkoušky se samostatnými termočlánky = teplotní homogenita pole.
 • Regulátor teploty SIEMENS TC-22 s přesným řízením zabudovaný v rámu stroje.
 • Široký teplotní rozsah s tolerancemi lepšími než ISO 204 a ASTM E139.
 • Jeden, dva nebo tři termočlánky – v závislosti na délce vzorku, materiálu a tvaru.
 • Test&Motion+ – BASIC – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích.
 • Zefektivnění a zpřesnění provádění vašich testů a přizpůsobení testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření mechanických vlastností materiálů v tahu, tlaku a ohybu  s podporou norem EN, ISO, DIN, ASTM a GOST.
 • Volitelné moduly: řízení síly v uzavřené smyčce, tečení řízené napětím a deformací, testy relaxace napětí, uživatelsky definované zatěžovací cykly UZD 2
 • Snadná obsluha při provádění testu a vyhodnocování výsledku testu včetně integrovaná regulace teploty vysokoteplotního regulátoru TC 22  
 • Dobře zabezpečená archivace dat za pomocí UPC jednotky
 • Stroje firmy LABORTECH na základě své koncepce a konstrukce odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních.
 • Používají se pouze nejmodernější bezpečnostní techniky a osvědčené průmyslové komponenty pracující v souladu s normami: EN ISO 12100:2011, EN ISO 14120:2017, EN ISO 60204-1 ed.3,  EN ISO 13850:2017, EN 61000-6-2 ed. 3, EN 614-1+A1:2009 atd.

MEZERA

ZKOUŠKY NA CREEPTest C.5 S RŮZNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

S naším sortimentem příslušenství obsáhnete všechny testy …

MEZERA
Zkušebními přípravky


Upínací a středící přípravky určené pro dlouhodobé zkoušky s přípravky do vysokoteplotních pecí.

Používané materiály: Allooy, Haynes, MAR

Extenzometry mechanické


Extenzometry do vysokoteplotních pecí pro dlouhodobé zkoušky – kontaktní do 1600°C

Rozlišení ISO9513: Třída 0.5 ASTME83-10: Třída 0,5

Vysokoteplotní pece


Vysokoteplotní pece v rozsahu teplot od 200 do 2000°C s tolerancemi lepšími než ISO 204 a ASTM E139.

Řízení teploty SIEMENS TC-22 až pro 6 termočlánků.

Video extenzometry


VIDEO extenzometry do vysokoteplotních pecí pro dlouhodobé zkoušky – bezkontaktní do 1400°C.

Rozlišení ISO9513: Třída 0.2 ASTME83-10: Třída A 


MEZERA

MEZERA

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.MEZERA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ řady C.5

 • Technická data
 • Kód produktu
 • Maximální zatížení
 • Zkušební rychlost
 • Rozlišení dráhy
 • Přesnost poloh.

 • Výška stroje – A
 • Šířka stroje – B
 • Hloubka stroje – C
 • Šířka prostoru – D
 • Výška prostoru – E*
 • Hmotnost stroje
 • Příkon stroje
 • Třída přesnosti 1
 • Třída přesnosti 0,5
 • Jednotky
 • kN
 • mm/h-mm/min
 • um
 • mm
 • mm
 • mm
 • mm
 • mm
 • mm
 • kg
 • VA
 • kN
 • kN
 • 6.30C.5
 • 1.03050019

 • 30
 • 0,001 – 100
 • 0,0023
 • ± 0,001
 • 2315
 • 795
 • 700
 • 500
 • 350 – 1350
 • 752
 • 820
 • 0,009-30
 • 0,3-30
 • 6.50C.5
 • 1.03050119

 • 30
 • 0,001 – 100
 • 0,0023
 • ± 0,001
 • 2315
 • 795
 • 700
 • 500
 • 350 – 1350
 • 752
 • 820
 • 0,15-50
 • 0,5-50
 • 6.100C.5

 • 1.03050219

 • 100
 • 0,001 – 100
 • 0,0023
 • ± 0,001
 • 2475
 • 895
 • 880
 • 610
 • 350 – 1350
 • 940
 • 1410
 • 0,3-100
 • 1-100
 • 6.250C.5
 • 1.03050319

 • 250
 • 0,001 – 100
 • 0,0023
 • ± 0,001
 • 2475
 • 895
 • 880
 • 610
 • 350 – 1350
 • 1085
 • 1930
 • 0,75-250
 • 2,5-250

Software Test&Motion+

Intuitivní software pro tahové, tlakové a ohybové zkoušky, který si zamilujete …

Test&Motion+ – BASIC – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích. Můžete zefektivnit, zpřesnit a zrychlit provádění vašich testů a přizpůsobit své testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření mechanických vlastností materiálů v tahu, tlaku ohybu a krutu s podporou norem EN, ISO, DIN, ASTM a GOST.

     Základní vlastnosti software Test&Motion+ – BASIC

 • Neomezený počet zkušebních metod, modulový systém knihoven navržených pro normované zkoušky, snadná orientace v předem navolených definicích atd.
 • Vyhodnocení volitelných parametrů: maximální síla, pevnost, protažení, tažnost, napětí, 5-ti různých referenčních bodů v závislosti na svoleném zkušebním modulu atd..
 • Graf v reálném čase, možnost individuálního zpracování po zkoušce, hromadné grafy, zoom, sériové zkoušení, online zobrazení až 6 grafů s libovolnými veličinami v ose x, y
 • Přijímání rozměrů vzorků z periferních zařízení – posuvka, mikrometr, automatické odměřování
 • Sběr dat z analogových a digitálních externích měřidel – extenzometry, měřící sondy atd.
 • Nastavení upínací délky čelistí i extenzometru pro každou metodu samostatně
 • Ovládání rychlosti posuvu v závislosti na protažení, síle, napětí, tažnosti, atd..
 • Softwarové ovládání hydraulických a pneumatických čelistí, nastavení a snímání teploty, automatického extenzometru, značení vzorků atd.
 • Automatické nebo vlastní nastavení výsledků zkoušky a ukládání výsledků dle zvoleného stromu, databáze s možností exportu dat do ASCII, EXCEL, WORD, Eclipse, Diadem, Q-DAS,
 • Statistické vyhodnocení dat a grafů, rozsáhlý výběr statistických metod
 • 12 jazykových mutací (Cs,En,De,Fr,Pl,It,Es,Ru,Nl,Tr,Zh,Pt)
 • Nastavení uživatelských práv, přihlášení obsluhy

NABÍZÍME PRO VÁS TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PŘI NÁVRHU CREEPOVÝCH ZKUŠEBEN

Zákaznická řešení – jedinečnost do posledního detailu

Přihlaste se k odběru novinek LaborTech