Testování kovových materiálů

Zde najdete komplexní informace o standardním i nestandardním testování normalizovaných a nenormalizovaných vzorků a materiálů se zkušebními systémy LABORTECH pro všechny segmenty používané v kovoprůmyslu.

Testování kovových materiálů

Všechny námi vyráběné zkušební systémy zajišťují reprodukovatelné, přesné a spolehlivé výsledky testů založené na mezinárodně standardizovaných testovacích metodách.

Při používání kovových dílů ve svých výrobcích či projektech potřebujete mít jistotu, že jsou bezpečné a spolehlivé a že splňují přísné závazné normy. S pomocí zkušebních strojů od firmy LABORTECH při zkoušení kovů můžete určit a zhodnotit vlastnosti vašich kovových dílů a vzorků a zjistit tak jejich bezpečnost, spolehlivost a soulad s předpisy.

Základní testy kovů můžeme rozdělit na zkoušení normalizovaných vzorků a nenormalizovaných vzorků. Všechny tyto vzorky mají společný jmenovatel, a to je ještě měření tvrdosti. V tomto segmentu zkoušek LABORTECH nabízí speciální a instrumentované tvrdoměry pro měření všemi standardními metodami.

Nejběžnější zkušební metody testování kovových materiálů:

Zkoušení tahem dle norem ISO 6892 a ASTM E8 a další

Zkoušení ohybem dle norem ISO 7438 a ASTM E290 a další

Zkoušení v tlaku dle norem ISO 8492 a DIN 50106 a další

Zkoušky rázem dle norem ISO 148 a ASTM E23 a další

Testování podle norem:

EN ISO 6892-1 is one of the most commonly adopted testing standards for the tensile testing of metallic materials at ambient temperature. The most recent version of this standard was released in 2016 and describes three different test methods:

Standardizované vzorky - test

Method A1, Method A2, and Method B. ISO 6892-1 is similar but not equivalent to ASTM E8/E8M. This guide is designed to introduce you to the basic elements of an ISO 6892-1 tensile test and will provide an overview of the materials testing equipment, software, and tensile specimens needed. However, anyone planning to conduct testing should not consider this guide an adequate substitute for reading the full standard.

Více informací…