Systémy pro měření tvrdosti

Výrobní program naší společnosti obsahuje portfolio instrumentovaných a neinstrumentovaných tvrdoměrů, které jsou určeny pro zkoušení kovů, plastů, pryží i jiných materiálů podle platných globálních standardů, jako jsou normy ASTM, DIN-ISO,  EN a GOST.

Naši aplikační a testovací technici používají přímé a nepřímé postupy, které slouží pro ověřování shody s normami. Každý námi vyrobený model je řízen PC a může být doplněn širokou škálou kalibračních destiček, vnikacích těles – identorů a optik v návaznosti na ISO a ASTM normy.

Automatické tvrdoměry, měření tvrdosti materiálu

Intuitivní a bezproblémové používání zkušebního softwaru určeného pro měření tvrdosti FESTTest v3.xx vám zaručí spolehlivé a automatické vyhodnocení vpichu, uložení výsledků do datábáze, zobrazení průběhu tvrdosti včetně připojení k vaší firemní síti atd..

Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme vyvinuli ucelenou řadu tvrdoměrů vyznačující se tichým motorizovaným systémem s vysokou přesností zatížení a automatickým vyhodnocením vpichu.  Při vývoji našich nových produktů klademe vysoký důraz nejen na kvalitu, design a cenovou dostupnost, ale i na minimální ekologickou zátěž a EKODESIGN. Díky úzké spolupráci konstruktérů, aplikačních techniků a programátorů s našimi zákazníky jsme schopni vytvořit individuální řešení pro speciální aplikace, a to od manuálních a standardních tvrdoměrů až po plně automatizované zkušební tvrdoměrné systémy nebo plně funkční prototypy.