Zkušební software

Nabídka našich zkušebních softwarů pokrývá všechny oblasti zkoušení mechanických vlastností materiálů od zkoušek pevnosti v tahu, tlaku, ohybu nebo krutu přes zkoušky tvrdosti či rázové houževnatosti, dynamické a cyklické zkoušky až ke speciálním zkouškám dle požadavků zákazníka.

Námi nabízené zkušební software jsou modulární, tzn. základní verzi každého softwaru lze postupně rozšiřovat pomocí příslušných kompatibilních modulů. Jednotlivé moduly vždy odpovídají konkrétním technickým normám pro daný typ zkoušky.   


Test AND Motion - zkušební testovací software

Test&Motion je to kompletní software pro testování materiálů v tahu, tlaku, ohybu, střihu, cyklickém zatěžování, který podporuje ČSN, DIN, EN, ISO, ASTM, GOST normy a jiné průmyslové standardní testovací metody. Součástí programu je přenos dat, řízení stroje, grafický záznam o provedené zkoušce, tabulka naměřených hodnot a statistický výpočet. Program využívá operační systém MS Windows 10.

Test AND Motion - Experimental testing software


FESTTest - zkušební software pro tvrdoměry

FESTTest je to kompletní software pro testování tvrdosti materiálů, který podporuje ČSN, DIN, EN, ISO, ASTM, GOST normy a jiné průmyslové standardní testovací metody. Tento nový software umožňuje zpracovávání výsledků metodami Rockwell, super Rockwell, Brinell, Vickers a Knoop.  Obsluha může snadno vybrat zkušební metody, objektivy, nastavit dobu zatěžování včetně rychlosti zatěžování, může hlídat maximální i minimální hodnotu tvrdosti, ukládat data do databáze atd. Program využívá operační systém MS Windows 10.

FESTTest - zkušební software pro tvrdoměry


IMPACTTest - zkušební software pro měření vrubové houževnatosti

Tento nový software umožňuje zpracovávání výsledků instrumentované zkoušky vrubové houževnatosti. Aplikace IMPACTTest je určena nejen pro klasické PC a LCD monitory, ale pro průmyslové systémy, které jsou ovládané dotykovými LCD monitory. Veškeré přeražené vruby jsou ukládány do centrální databáze. Tato databáze obsahuje základní statistické metody a filtraci výsledků podle čísla zakázky, data zkoušení, teploty, zkušební normy, instrumentace atd. Software IMPACTTest je předurčen pro sériové měření vrubové houževnatosti.

IMPACTTest - zkušební software pro měření vrubové houževnatosti


ABCControl - zkušební software pro zkoušení PKW lamel

Tento zkušební software je určený pro zkoušení mechanických vlastností PKW lamel a kontroly správné montáže. Tento software lze aplikovat jak do strojů s ručním režimem, tak i do zkušebních strojů, kterou jsou součástí zkušebních a montážních linek, které provádějí 100% montáž kontrolu dílů.

ABCControl - zkušební software pro zkoušení PKW lamel


KMTest - zkušební software pro měření torzní charakteristiky

Tento zkušební software je určený pro měření torzní charakteristiky ve všech kvadrantech a kontroly správné montáže např. lamel, měničů atd. Tento software lze aplikovat jak do strojů s ručním režimem, tak i do zkušebních strojů, kterou jsou součástí zkušebních a montážních linek, které provádějí 100% montáž a kontrolu dílů.

KMTest - zkušební software pro měření torzní charakteristiky


OPTOLab - optická kontrola rozměrů vzorků

Optická kontrola rozměrů vzorků OPTOLab 55 II generace slouží ke kontrole rozměrů vzorků určených pro zkoušky vrubové houževnatosti na  vstupních a výstupních kontrolách, ve zkušebnách a laboratořích. Zařízení je způsobilé pro použití v systémech jakosti podle ISO 9001:2016.

OPTOLab - optická kontrola rozměrů vzorků


BENTRODTest - E1012

Vizualizace 3 úrovní pomocí R,G,B bodů
Možnost výběru statického nebo dynamického nastavování
Definice norem dle typu zkoušky
Nastvitelné měřítko grafu: ručně, automaticky, databáze
Záloha databáze
Ukládání dat před a po nastavení
Tisk nastavovacího protokolu atd.

BENTRODTest - E1012

Právě se nacházíte: Labortech > Zkušební software
Kontaktujte nás

LABORTECH s.r.o.

+420 553 731 956
+420 553 668 648
+420 602 527 646

info@labortech.cz
+420 553 731 748

Rolnická 130a
747 05 Opava

49°57'05.1"N
17°54'04.4"E

Česká republika


Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Aktuality
  • Firemní novinky 2018Nové typy hydraulických agregátů, nové typy strojů atd. Optické zařízení pro automatickou kontrolu rozměrů vzorků OPTOLab 55 II Optická...
Všechny aktuality
Kontaktní formulář


Speciální stroje
zakázkové studie, vývoj a výroba speciálních strojů pro zkoušení nestandardních veličin
Zkušební stroje
stroje pro statické zkoušení tahem, tlakem, ohybem, krutem, střihem a dynamické zkoušení materiálů
Zkušební automaty
plně automatizované zkušební stroje určené do průmyslových výrobních linek
Zkušební software
široká nabídka modulárního softwaru pro všechny typy zkoušení
Modernizace zkušebních strojů
modernizace hydraulických a elektromechanických zkušebních strojů

Vlastní vývoj

 

21 let zkušeností s vlastním vývojem zkušebních strojů a zařízení

 

Tvrdoměry
zkoušení tvrdosti materiálů metodami Rockwell, Brinell a Vickers
Vlastní výroba a servis
vlastní výroba kvalitních českých zkušebních strojů a rychlý a vysoce odborný servis
Charpyho kladiva
instrumentovaná a neinstrumentovaná kladiva pro zkoušky rázové houževnatosti metodou Charpy
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Český výrobce zkušební techniky a automatizace